ПАРТНЕРСТВО УКРАИНА - ЕС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА в УКРАИНЕ

Приветственное слово
 
Уважаемые посетители!

Мне, как новому Послу Европейского Союза в Украине, который начал выполнять свои обязанности по 1 сентября 2012, очень приятно приветствовать вас на сайте Представительства ЕС в Украине.

Имея за своими плечами двадцать лет на польской дипломатической службе и происходя из поколения польской «Солидарности», я хочу использовать свой ​​широкий личный опыт для служения отношениям между ЕС и Украиной.

В течение четырех последующих лет на этой должности я хотел бы оптимально использовать возможности, предоставляемые соглашениями, по которым ЕС и Украина провели переговоры; это также касается и потенциальных преимуществ, доступных нам в рамках Европейской политики соседства. Европейский Союз и его страны-члены могут предоставить все необходимые знания и помощь для украинских институтов, правовых учреждений и заинтересованных сторон, действующих в экономической и торговом среде, для приближения к европейским законам и стандартам. Десятилетия европейской интеграции показали, что она способна быть эффективным инструментом для модернизации стран, для устранения барьеров и стереотипов, которые разъединяли нации нашего континента в течение столетий, а также для лучшего использования потенциала всех государств, идущих по пути интеграции.

Украина, как независимое государство с хорошо образованными людьми, хочет видеть воплощение своих амбиций и целей; она в состоянии воспользоваться вполне теми возможностями, которые ей дает европейская перспектива. Я сделаю все возможное для углубления отношений между ЕС и Украиной.

Благодарю вас за то, что посетили наш сайт. Пожалуйста, обязательно обращайтесь к нам в случае возникновения каких-либо комментариев и вопросов. Ваше мнение очень важно для нас, потому что мы постоянно стремимся улучшить наши услуги.

Посол, Глава Представительства

Ян Томбинский

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.

  • Список проектів містить ключову інформацію про поточні проекти, що фінансуються ЄС
  • Конкретні приклади містять стислий опис проектів, в якому основна увага приділяється досягнутим результатам
  • Програми для молоді.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ЕС в УКРАИНЕ

List of projects

Governance, democracy, human rights and support for economic and institutional reforms

Trade and regional integration

Infrastructure, communications and transport

Water and energy

Social cohesion and employment

Human development

Rural development, territorial planning, agriculture and food security

The environment and the sustainable management of natural resources

Conflict prevention

Multi-sectors

 

 

Східне партнерство


12.11.2014 | 16:00


 «Східне партнерство» – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на 28 держав-членів ЄС та шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Ініціативу започатковано 7 травня 2009 р. на Празькому установчому саміті за пропозицією Польщі та Швеції з метою поглиблення співпраці держав Східної Європи і Південного Кавказу з ЄС та оновлення договірно-правової бази відносин шляхом заміни угод про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму між ЄС та країнами-партнерами.


Поява «Східного партнерства» призвела до розмежування зовнішньополітичних підходів ЄС до відносин з південними та східними сусідами ЄС, які перебували в однакових умовах Європейської політики сусідства. Це важливо, оскільки південні сусіди ЄС не є європейськими державами і тому, виходячи з формальних підстав, не можуть розглядатись як потенційні країни на членство в ЄС.

«Східне партнерство» ґрунтується на двосторонньому співробітництві Європейського Союзу з державами-партнерами та багатосторонній взаємодії. Запровадження багатостороннього виміру політичного та експертного діалогу є однією з основних відмінностей «Східного партнерства» від Європейської політики сусідства.

 

Багатосторонній вимір функціонує на чотирьох рівнях:

Саміти

- Саміти за участю глав держав та урядів держав-членів ЄС та країн-партнерів – проводяться раз на два роки.

Саміти проводилися тричі: Установчий саміт – 7 травня 2009 р. у Празі; другий саміт – 29-30 вересня 2011 р. у Варшаві; третій саміт – 28-29 листопада 2013 р. у Вільнюсі. Наступний саміт заплановано провести у Ризі у травні 2015 року.

 

Засідання міністрів закордонних справ країн ЄС і країн-партнерів

- Засідання міністрів закордонних справ країн ЄС і країн-партнерів. Проводяться, як правило, раз на рік в Брюсселі (останнє – 22 липня 2014 року).

Засідання присвячені оцінці досягнутого прогресу та обговоренню перспектив подальшого розвитку відносин. Відбувається політичне схвалення основних цілей та робочих програм діяльності багатосторонніх тематичних платформ «Східного партнерства».


Тематичні платформи «Східного партнерства»

- Тематичні платформи «Східного партнерства».

На тематичних платформах здійснюється обмін інформацією та досвідом країн-партнерів у контексті здійснення реформ та інституційних перетворень. Діяльність платформ також сприяє налагодженню безпосередніх зв’язків між експертами країн-партнерів та держав-членів ЄС. Засідання кожної з тематичних платформ відбуваються щонайменше двічі на рік. Платформи підзвітні засіданням міністрів закордонних справ.

Діють такі тематичні платформи:

1) Демократія, належне врядування та стабільність;

Питання демократії та прав людини; юстиції, свободи та безпеки; безпеки та стабільності. Реалізуються дві ініціативи-флагмана «Інтегроване управління кордонами» та «Попередження, підготовка та запобігання наслідкам природних та техногенних катастроф».

2) Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС;

Питання торговельного та регуляторного наближення; соціально-економічного розвитку; довкілля та зміни клімату. Реалізується ініціатива-флагман «Інструмент сприяння малому та середньому бізнесу».

3) Енергетична безпека;

Питання зміцнення солідарності; підтримки розвитку інфраструктури, взаємозв’язків та диверсифікації постачань; гармонізації політик у сфері енергетики. Реалізуються дві ініціативи-флагмана «Розвиток регіональних ринків електроенергії, підвищення енергоефективності та використання відновлювальних енергоресурсів» та «Управління довкіллям».

4) Міжлюдські контакти.

Питання культури; освіти та науки; інформаційного суспільства та медіа.

 

Робочі групи (панелі) для підтримки роботи тематичних платформ у конкретних сферах

- Робочі групи (панелі) для підтримки роботи тематичних платформ у конкретних сферах.

 

У рамках багатостороннього виміру також проводяться:

Неформальний діалог на рівні міністрів закордонних справ і галузевих міністрів країн-партнерів та Комісарів ЄС з питань багатостороннього секторального співробітництва та загального розвитку ініціативи;

Форум громадянського суспільства організовано для широкого залучення до роботи громадськості. Мета Форуму – розвиток контактів між неурядовими організаціями та сприяння їхньому діалогу з органами державної влади. Функціонує за принципом вищезгаданих тематичних платформ, отримує фінансову підтримку з боку Європейської Комісії. У кожній з країн-партнерів сформовано національні платформи Форуму. Українська національна платформа Форуму об’єднує понад 150 неурядових організацій України;

Парламентський вимір забезпечує Парламентська асамблея Євронест, в якій Україна представлена Постійною делегацією Верховної Ради України. Остання сесія відбулася 28-29 травня 2013 р. у м. Брюссель.

 

 

 Постійна www-адреса статті:        

 

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=224168250

 

 

 

 Програми та агентства ЄС
22.10.2014 | 09:15
 

Європейську політику сусідства започатковано у 2004 р. з метою забезпечення стабільності та сталого економічного розвитку в країнах-сусідах, які не увійшли до політики розширення ЄС, шляхом відкриття для них перспективи поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

4 грудня 2006 р. Європейська Комісія оприлюднила повідомлення для Європейської Ради та Європарламенту "Загальний підхід до можливостей країн-партнерів Європейської політики сусідства (ЄПС) брати участь в агентствах та програмах Спільноти", в якому передбачено можливість участі України як країни-партнера ЄПС у роботі галузевих агентств та тематичних програм ЄС.

Агентства ЄС створені з метою сприяння регулюванню діяльності окремих секторів на рівні ЄС. Конкретні умови та принципи участі України в агентствах мають встановлюватися двосторонніми угодами з кожним окремим агентством. Це надає країнам – партнерам право стати спостерігачем у правлінні агентства. У більшості випадків вимагається також наближення національного законодавства та сплата членських внесків. Детальні умови та порядок співробітництва / участі у роботі агентства визначені у регуляторному акті, яким воно створене.

Види агентств:

Регуляторні: сприяння Комісії у формуванні нових правил і контроль за здійсненням існуючих (Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA));

Операційні: координація спільних операцій держав-членів ЄС (FRONTEX);

Інформаційні: сприяння державам – членам в аналізі, оцінці, а також надання наукової інформації і даних (Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA).

На сьогодні 22 агентства ЄС є відкритими для участі країн-партнерів ЄПС.

Українські органи виконавчої влади в тій чи іншій формі співпрацюють з 10 агентствами ЄС:

ДКА – Європейське космічне агентство (European Space Agency (ESA), Європейський наглядовий орган Глобальної навігаційної супутникової системи «Галілео» (ГНСС) (European GNSS Supervisory Authority (GSA);

Міноборони – Європейське оборонне агентство (European Defence Agency (EDA);

Держприкордонслужба – Агентство ЄС з менеджменту оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX);

МОЗ – Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків та наркозалежності (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

ДФС – Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (European Anti-Fraud Office (OLAF);

Державіаслужба – Європейське агентство з авіаційної безпеки (European Aviation Safety Agency (EASA);

МВС – Європейський поліцейський офіс (European Police Office (EUROPOL), Європейський поліцейський коледж (European Police College (CEPOL).

Тематичні програми ЄС спрямовані на розвиток внутрішніх політик ЄС в соціальній, гуманітарній, торговельно-економічній та інших сферах. Участь у програмах вимагає попереднього укладення рамкової угоди між Україною та ЄС, яка встановлюватиме загальні умови доступу до програм ЄС. Угода слугуватиме основою для укладення меморандумів про взаєморозуміння з ЄК, які визначатимуть детальні технічні, фінансові та адміністративні домовленості щодо участі в конкретних програмах.

1 листопада 2011 р. набув чинності Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво про Рамкову угоду між Україною та ЄС про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства (Закон України про ратифікацію від 21 вересня 2011 р. № 3764), що дозволяє Україні стати повноправним учасником більше ніж двадцяти галузевих програм у сферах енергетики, конкурентоздатності та інновацій, комунікації, споживчої політики, охорони здоров’я, культури, освіти та науки, молодіжної політики тощо. Протокол створює правові підстави для укладення меморандумів про взаєморозуміння, які визначають умови участі України у кожній конкретній програмі ЄС (умови, принципи участі, фінансові зобов’язання тощо).

Рішеннями Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС схвалено Методичні рекомендації щодо аналізу умов участі України у програмах та агентствах ЄС.

У лютому 2012 р. Європейська Комісія уніфікувала підходи щодо умов участі 13-ти країн-учасниць Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) у «відритих» та «частково відкритих» програмах ЄС, а також розробила механізм співфінансування витрат (у розмірі 50% від загального внеску) в разі участі країни ЄІСП в агенції ЄС.

Починаючи з 2014 р. у рамках Бюджету ЄС на 2014-2020 роки Європейською Комісією модифіковано перелік програм, у тому числі умов участі у них країн Східного партнерства відповідно до формування пріоритетів розвитку ЄС.

Мінекономрозвитку, яке є координатором участі України у програмах та агентствах ЄС, спільно з заінтересованими органами виконавчої влади з урахуванням інституційної та фінансової спроможності у лютому 2014 р. підготовлено та надіслано Стороні ЄС позиційний документ щодо пріоритетних сфер співпраці в рамках нового покоління програм ЄС, якими визначено:

наука, технології та інновації – рамкова програма ЄС у сфері досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;

митна та податкова політика – програми «Фіскаліс 2020», «Митниця 2020»;

статистика – «Статистична програма ЄС»;

підприємництво – «Програма ЄС з підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств».

Позиція Української Сторони полягає у необхідності поетапного залучення до діяльності програм ЄС, а також продовження роботи з агентствами у рамках відповідних двосторонніх угод.

 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=224168756

TRANSLATER

ФРАНШИЗЫ

ПАРТНЕРЫ

НАШИ СМИ

ВЛАСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНУ

УКРАИНА - ЕС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ